Display

 1. Användarna ska ges möjlighet att stänga av funktionen för beteendebaserad reklam.
 2. Överenskommelse om maxvikt och annonsanrop i enlighet med IAB Creative Guidelines.
 3. Exkludering av störande annonsformat.
 4. Stängknapp på stora annonsformat.
 5. Fasa ut flash-baserat annonsmaterial.
 6. Etablera anmälningsfunktion av störande annonser.
 7. Länkar för information till konsument.

Video

 1. Överenskommelse om maxvikt och annonsanrop i enlighet med IAB Creative Guidelines.
 2. Användaren ska initiera start av video – därmed tar man avstånd från autostarter.
 3. Maxlängd för videoannonser.
 4. Maxfrekvens för videoannonser.
 5. Stöd för teknisk standard – VAST 4.0.
 6. Stöd för filmkoder.
 7. Etablera anmälningsfunktion av störande annonser.
 8. Länkar för information till konsument.