Svenska Happy at Work ökar försäljningen och tar in nytt kapital

Happy at Work är en tjänst för att mäta hur medarbetarna mår och upplever sin arbetssituation. Målet är bland annat att dialogen om arbetsmiljön ska öka i organisationen och att ledningen ska få fler insikter.

Happy at Work genomför nu en företrädesemission där familjen Villman och ängelinvesteraren Robert Surbevski går in med sammanlagt 1,4 miljoner i tillväxtkapital.

Vi växer snabbt och behöver säkerställa att vi har tillräckligt med resurser för att hinna med att leverera till vår växande kundportfölj. De här pengarna ger oss ytterligare kapacitet att expandera och hjälpa fler kunder med deras personalvård, säger André Francois, vd på Happy at Work.

Bolaget har haft en bra start på 2019 och sålde ungefär lika många licenser under Q1 som under hela 2018. Under mars blev Happy at Work uttaget till den internationellt erkända acceleratorn Design Terminal i Budapest som topp 10 av sammanlagt 174 sökande startups. Happy at Work undersöker nu möjligheterna för en internationell expansion med Budapest som Europa-hub.