Svenska företag osäkra på hanteringen av Big Data

Big Data är ett högprioriterat område för många beslutsförfattare, men få företag lyckas använda konceptet till sin fördel.

Bara ett av fyra IT-proffs anser att det egna företaget har en väl definierad affärsprocess för att analysera stora mängder ostrukturerad data.

Big Data är sedan några år tillbaka ett hett ämne. Enligt en undersökning bland verksamma inom IT på uppdrag av IP EXPO Event Series, är fastställandet av kundmönster för att kunna skräddarsy bättre marknadsföring den främsta anledningen (37 procent) till varför många företag prioriterarar att samla in och analysera data. I en konsumentundersökning från Sifo svarar samtidigt två av tre “nej” eller “vet inte” på frågan om huruvida de upplever att företag faktiskt har blivit mer träffsäkra i sin marknadsföring.

– Big Data, rätt hanterat, kan hjälpa företag och organisationer att effektivisera sina verksamheter. Men det krävs rätt analysverktyg för att förstå data och lägga upp rätt strategi. I dag finns fortfarande ett stort gap mellan tillgången till data och sådana verktyg. Det skulle kunna förklara varför användare inte använder sig av analysverktyg i större utsträckning ens i ett så digitaliserat land som Sverige, säger Mark Lockwood, produktchef på Logi Analytics, som kommer att deltaga på IP EXPO Nordic.

Enligt en undersökning i Logi Analytics rapport 2015 State of Self-Service Report, anser endast 22 säljare och tekniker i USA och Storbritannien att de har tillgång till de analysverktyg de behöver. Ett liknande mönster återfinns i Sverige, där endast 23 procent av verksamma inom IT bedömer att det egna företaget har en väl definierad affärsprocess för att analysera stora mängder ostrukturerad data.

– Data och Analytics är ett av sex fokusområden på vårt event i Stockholm. Det råder inget tvivel om att de många möjligheter som stora mängder data ger företag också ackompanjeras av en rad utmaningar som företagen måste lära sig hantera. Vi ser fram emot att höra några av de skarpaste hjärnorna på området som kommer att befinna sig på plats i Stockholm för att dela med sig av sin syn på var Big Data och Analytics är på väg och vad det innebär för vilken approach företag borde ha, säger Bradley Maule-ffinch, strategiskt ansvarig för IP EXPO Event Series.

Om undersökningarna

En konsumentundersökning genomfördes i TNS Sifos webbpanel under perioden 11-16 juni, 2016. Totalt har 1279 intervjuer genomförts med en slumpmässigt utvald webbpanel med personer 18 år och äldre, riksrepresentativt spridda över Sverige på kön, ålder och region.