“Svenska företag ligger efter inom dataanalys”

En undersökning genomförd av Logi Analytics avslöjar att svenska företag ligger efter Nordamerika och Storbritannien när det kommer till att bygga in moderna analysverktyg i sina verksamheter.

Endast 39 procent av de svenska respondenterna har börjat implementera eller fullt ut implementerat inbyggd analys, vilket kan jämföras med hela 66 procent i Nordamerika och Storbritannien.

Undersökningen baseras på 182 svar från svenska IT -och teknikföretag samt representanter från den offentliga sektorn som deltog under gårdagens IP Expo Nordic. Även om Sverige ligger efter, så visar undersökningen också att 40 procent av de tillfrågade överväger att bygga in moderna analysverktyg i de applikationer som de använder dagligen.

Genom att bygga in analyser som är anpassade till arbetsflöden löser företag många av de problem som respondenterna i undersökningen lyfter. Bland annat så nämnde 24 procent av de tillfrågade att deras verktyg var svåra att använda. De störs även av att behöva växla fram och tillbaka i olika affärsapplikationer för att få fram olika analyser (9 procent) och saknar lättillgängliga och flexibla verktyg för att ta fram analyser anpassade till deras dagliga arbeten (10 procent).