Svenska företag lider av digital ångest

Endast var femte företag vet hur de ska hantera digitaliseringen och många företag lider av digital ångest, visar en ny undersökning. Men det går att se möjligheterna istället för svårigheterna. Vi visar hur.

När man pratar om den digitala transformationen är det lätt att fastna i floskler och trendiga nyord. Rentav göra det obegripligt och svårförståeligt. Inte konstigt att många företag – särskilt små-och medelstora – tycker att det är svårt att veta vad digitaliseringen egentligen innebär för den egna verksamheten. En ny undersökning som Swedish ICT Research gjort bland medlemmar hos Teknikföretagen och Swedish Medtech visar att huvudvärken är påtaglig hos alldeles för många företag.

  • 70 procent av företagen anser att de behöver göra något, men endast 17 procent vet vad de ska göra.
  • Skillnaden är stor mellan stora bolag och små-och medelstora företag. De sistnämnda hänger inte med.
  • Endast 7 procent av alla bolag säger sig ha en genomarbetad och kommunicerad vision och strategi för sin digitalisering (för stora bolag är siffran 19 procent)

De flesta företag fokuserar på möjligheterna att effektivisera sina befintliga processer och förbättrad funktionalitet – och det är bra start och rent av nödvändigt att ta sig an. Men – en stor risk att man missar nya affärsmöjligheter och affärsvärden, som tjänster, produkter och affärsmodeller. Och det är ju här som den stora potentialen inom digitaliseringen ligger.

Tycker du att ditt företag passar in på beskrivningen ovan? Då är det dags att agera – det är aldrig försent att tänka nytt (nåja, om vi inte räknar Kodak).

Vi rekommendera dessa hörnstenar:

  1. Inventering
  2. Analys och datainsamling
  3. Utbildning
  4. Utblick

1. Inventera er befintliga situation: vilka är era nuvarande styrkor, svagheter, möjligheter och utmaningar? Hur använder ni digitaliseringens möjligheter idag, i både system, försäljning och kommunikation?

2. Hur datadrivna är era beslut idag? Finns datainsamling på plats och analyserar ni den data ni får in? Många företag sitter på en guldgruva som de inte använder.

3. Vilka interna ambassadörer finns det på företaget som kan hjälpa till att genomdriva en digitalisering? Ha ett öppet förhållningssätt – de finns ofta utspridda på olika avdelningar och behöver alls inte jobba med IT. Använd dessa för att få med er hela företaget på resan. Satsa på kompetensutveckling och utbildning – från ledningsgrupp och hela vägen genom företaget.

4. Hitta nya affärsmöjligheter! Om inte ni gör det, kommer något start-up företag plötsligt att göra det och kanske vända upp och ner på er bransch. Ni måste inte bli nya Uber, Airbnb eller Spotify, men inget är mer spännande än att försöka tänka utanför boxen. Om ni hade startat ert företag idag, vad hade ni gjort då och vad hade ni satsat på då?

Sist – men kanske viktigast – ta hjälp. Använd ert nätverk, följ branschnyheter och anlita experter. Med rätt kompetens undviker ni onödiga fallgropar och får en smidigare resa.