Svenska företag får bara var tredje reklamkrona på nätet

Allt större del av de svenska annonsörernas medieköp hamnar hos Google och Facebook. Under förra året var det bara en tredjedel av pengarna som hamnade hos svenska medier.

År 2008 gick majoriteten – uppskattningsvis 78 procent – av de svenska reklaminvesteringarna online till nordiska aktörer. 2014 gick hälften av investeringarna till nordiska aktörer och hälften till utomnordiska aktörer. Tre år senare hade andelen för utomnordiska aktörer ökat till omkring 63 procent. Det motsvarade omkring 12,1 miljarder kronor. Huvuddelen av dessa pengar kan tillskrivas Google och Facebook.

Det är Nordicom som i sin rapport MedieSverige har undersökt andelen reklaminvesteringar som går till de stora utländska jättarna. De skriver vidare att Internet på relativt kort tid har öppnat de lokala och nationella reklam-marknaderna för global konkurrens.

I likhet med utvecklingen i andra länder domineras den digitala reklammarknaden i Sverige av Google och Facebook.

Här hittar du hela rapporten.