Svenska folkets sociala medievanor – Exklusiv rapport om vilka kanaler vi använder

Hälften av alla svenskar är inne på Facebook dagligen. De som är inne mest är milennials, de är även de som är störst användare av Instagram där hälften av dem använder det dagligen. Facebook är det populäraste sociala mediet följt av Instagram, Twitter, Snapchat, Pinterest och LinkedIn.

Läs senaste rapporten här Rapport: ?Användande av ?sociala medier 2016

Dagligt användande Sociala Medier
Dagligt användande Sociala Medier

Rapporten Svenska folkets sociala medievanor finns bara tillgänglig för Dagensanalys.se läsare. Rapporten visar hur många som använder de vanligaste sociala medierna fördelat på kön, åldersintervaller och region. Denna rapport måste du läsa om du jobbar med internet och digital marknadsföring.

Rapporten har tagits fram av undersökningsföretaget SnabbaSvar på uppdrag av Dagensanalys.se under senare halva av 2014. Undersökningsföretaget SnabbaSvar och Dagensanalys.se genomför varje månad riksrepresentativa undersökningar i syfte att lyfta fram heta ämnen. Om det är något ämne du vill att vi ska undersöka ska du skicka e-post till vår redaktion.

I den här undersökningen frågade vi svenska folket “Hur ofta använder du följande sociala medier?“. Respondenterna angav hur ofta de använder Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Pinterest, Google Plus och LinkedIn.

> Resultatet finns att ladda ned här:  SnabbaSvar_Rapport_2014_OV_43_Dagensanalys_Sociala_Medier

Facebook är svenska folkets stora favorit. Hela 49,8 procent av användarna loggar in på Facebook flera gånger per dag. Den största användargruppen är ungdomar i åldrarna 15-22 år. Den andra största gruppen är 23-35 år och de som använder Facebook minst är åldersgruppen 56-80, trots att 31 procent av dem använder Facebook flera gånger per dag.

Av alla svenskar så är det ändå 20 procent som aldrig använder Facebook.

När vi jämför olika regioner ser vi att personer som bor i mellersta Norrland är de som är våra mest frekventa användare.

Endast 19,2 procent av svenskarna använder Instram flera gånger per dag. Den största användargruppen är ungdomar och nära hälften (49,6 procent) av de som använder Instragram gör det också flera gånger per dag. Återigen är det Norrland som toppar ligan med de mest frekventa användarna.

Twitter börjar öka i popularitet och idag är det 7,3 procent av svenskarna som använder Twitter flera gånger per dag. Användargruppen för Twitter är i mellan åldrarna 15-35 år.

Snapchat som det har skrivits om i svenska medier har inte riktigt fått fotfäste i Sverige. Endast 6,8 procent av alla svenskar använder Snapchat frekvent. Den i särklass största användargruppen är ungdomar 15-22 år.

Pinterest som var en het potatis förra året har svalnat rejält. 2,2 procent av svenskarna använder Pinterest flera gånger om dagen.

LinkedIn som ska vara de arbetande vuxnas domän har en liten grupp i åldrarna 23-35 år (3,4 procent) som använder sajten flera gånger dagligen. Fler loggar in någon gång i veckan (6,9 procent) för att läsa platsannonser och ta del av diskussioner om sitt arbetsområde. I den äldre åldersgruppen 56-80 är det 6,4% som loggar in någon gång i månaden. Av alla svenskarn är det 5,4 procent som loggar in till LinkedIn en gång i veckan.

Google Plus som är sökjättens försök till att konkurrera med Facebook ligger oändligt långt efter vad det gäller antalet användare. Endaste 3,7 procent av alla svenskar besöker Google Plus någon gång i månaden.