Svenska Cint breddar sig hela vägen till Australien

Svenska panelföretaget Cint har slutit avtal med Data Republic i Australien för att utöka antalet variabler och målgrupper på plattformen.
“The partnership builds on a number of synergies between Cint and Data Republic. Data Republic’s secure analytics platform and Cint’s self-declared data will greatly increase insight depth for all customers,” förklarar James Rogers från Cint.
“Companies usually have to choose between rich insights on a small sample of customers, or a less insightful understanding of an entire customer base. Bringing Cint into our ecosystem means that companies no longer have to make that trade-off,” fortsätter Steve Millward från Data Republic.