Svenska annonser funkar inte på utländska sajter

Besökare på svenska sajter är mer än dubbelt så benägna (148 procent) att köpa den utannonserade varan eller tjänsten än svenska besökare på internationella sajter.

Undersökningsföretaget Inizio har på uppdrag av det digitala säljbolaget Leeads genomfört en undersökning om hur kontexten påverkar effekten av digital annonsering.

“Resultatet av undersökningen visar att svensk trafik på svenska sajter har större effekt än svensk trafik på internationella sajter. Ett resultat som känns viktigt att lyfta fram nu när programmatiska köp växer sig allt starkare vilket gör att kontexten utmanas av räckvidder till låga priser där kontexten blir sekundär. Lågt pris är inte allt, sett till utfall betyder rätt annons i rätt miljö fortfarande mer än lägsta pris”, säger Matthias Sånemyr, Försäljningsdirektör på Leeads.

inizio_leeads

Undersökningen avslöjar även:
  • Att man var 48 % mer benägen att klicka på en annons i svensk kontext.
  • Att köpintentionen var 148 % högre om annonsen placerades i en svensk redaktionell miljö jämfört med om samma annons visades i en internationell kontext.
  • Man var 62 % tryggare i att faktiskt ta upp kontokortet och konvertera till köp från exakt samma annons i en svensk kontext kontra internationell.

Hälften av svarspersonerna fick se kampanjerna på svenska sajter, den andra hälften fick se samma kampanjer på internationella sajter inom samma kategori. Därpå jämfördes de båda gruppernas svar.

Totalt gjordes 1 762 intervjuer, jämnt fördelade mellan kampanjer som visats upp i svensk miljö och som visats upp på internationella sajter.

Att den miljö man kommunicerar i spelar roll visste vi från tidigare mätningar. En präst som predikar i kyrkan brukar inge förtroende. Hör vi exakt samma ord i ett gathörn betraktar vi kommunikatören som galning.

Men att miljön skulle ge ett så iögonfallande stort utslag i digitala reklameffekter överraskade oss faktiskt.

Detta är ett område som både branschen och vi som analytiker behöver förstå mer om”, säger Magnus Klockare Rossby, senior analytiker på Inizio.

Slutsatser
  • På samtliga undersökta parametrar kommer annonser införda på någon av de svenska sajterna bättre ut än på motsvarande internationella sajter.
  • Särskilt stora är skillnaden på mer actionorienterade parametrar; ju närmare avslut desto mer trygghet sökes.
  • Det är hos kvinnorna vi hittar de största skillnaderna mellan den svenska och internationella kontexten.
  • Endast den allra yngsta målgruppen visar ett avvikande mönster, och ger annonser införda på internationella sajter ett genomsnittligt högre betyg för de varumärkesrelaterade frågorna (varumärkesindex).

För att kunna utvärdera bannerannonser i svensk kontext jämfört med internationell kontext skapades fingerade, men verklighetstrogna, kampanjmiljöer; två nyhetssajter samt två intressesajter med recept. De banners som användes kom från Coca-Cola, Danske Bank och Tallink Silja.

Totalt utgjorde dessa fyra sajter och tre annonsörer en variation på tolv kombinationer. Kampanjerna visades alltså på kända sajter, men inom ramen för en digital enkät.