Svensk TV gör sitt bästa år på mycket länge och TV4 går i bräschen

TV4 Gruppen har i ett pressmeddelande samlat ihop massor av imponerande siffror som visar hur svensk tv i allmänhet, och TV4 i synnerhet presterade under förra året. I den här artikeln har vi analyserat läget för tv-branschen i Sverige.

Bland annat visar det sig att TV4 Play står för över hälften av AVOD-konsumtionen i Sverige, i alla fall bland de aktörer som MMS kan mäta. Dessvärre finns inga uppgifter om internationella aktörer såsom Netflix, HBO eller YouTube att tillgå som jämförelse.

Totalt sett tittade svenskar på rörlig bild i snitt 4 timmar och 38 minuter per dag under 2017, det är en ökning med 21 minuter jämfört med året innan. Två tredjedelar av all tid spenderas fortfarande i de traditionella linjära tv-kanalerna, men de minskar så sakteliga medan ökningen främst sker i de digitala on-demandtjänsterna. Eftersom flera stora aktörer inte finns med i beräkningarna är det svårt att göra jämförelser. TV4 menar i sitt pressmeddelande att närmare 70 % av all rörlig bild utgörs av linjär-tv. Samtidigt visar MMS “people-meter” mätningar att svenska folket tittar i snitt 2 timmar och 20 minuter per dag på linjär tv, och svenskarna uppger i intervjuer att de tittar på on-demandtjänster i snitt 1 timme och 16 minuter per dag.

Vad gäller linjär tv är SVT störst med över 37 % av det totala tittandet. På andra plats kommer TV4-Gruppen på drygt 32 %, ca 45 minuter per person och dag, vilken är den största tittartidsandelen som TV4 någonsin haft. Såväl SVT som TV4-Gruppen och Discovery Networks ökar sina tittartidsandelar medan MTG är de som förlorar mest och landar på 13 % av den totala tittartiden. Både SVT och TV4-Gruppen ökar dessutom i samtliga tittarsegment. Dock beror SVTs storhet främst på att de är oerhört starka i de äldre segmenten, men i samtliga segment under 64 års ålder är TV4-Gruppen störst vilket indikerar ett tronskifte från de tidigare orubbliga public service kanalerna i SVTs regi. Sannolikt dröjer det inte länge innan TV4-Gruppen går om SVT även i totalbefolkningen.

De digitala kanalerna är ändå de som är mest intressanta. Även om SVTPlay fortfarande drar en hel del tittare, så har TV4 Play ökat markant under året och kunde vid årsskiftet stoltsera med över 3,8 miljoner inloggade användare. Av de kommersiella tjänster som fanns med i MMS mätning (TV4 Play, Aftonbladet TV, Discovery Networks och MTG) stod TV4 Play för över hälften av all tittartid. Det utgjorde dock endast 75,7 miljoner timmar, vilket fördelat på de 3,8 miljonerna användare innebär ett snitt på 20 timmar per år, eller 3,3 minuter per dag. Med tanke på att den genomsnittliga tiden per strömstart var 17 minuter på TV4 Play går det att dra en av två slutsatser: Antingen är majoriteten av användarna synnerligen inaktiva, eller så tittar genomsnittssvensken på TV4 Play ca en gång i veckan.

I mätningen ingår dessutom varken Netflix eller YouTube, som enligt användarna själva är de absolut största plattformarna för konsumtion av rörlig bild. Respondenterna uppger att de tittar på TV4 Play i snitt 3 minuter per dag, medan de tittar på Netflix 20 minuter per dag och YouTube 25 minuter per dag. De båda jättarna står med andra ord för hela 15 gånger mer tittartid än TV4 Play. Dock finns det inga officiella siffror från varken YouTube, Netflix eller HBO, utan endast tittarnas egna uppskattning.

Icke desto mindre står det klart att TV4-Gruppen gör ett fantastiskt 2017, och ökar såväl antalet tittare som marknadsandelar gentemot övriga svenska aktörer. Den stora frågan som förblir obesvarad är dock hur de står sig gentemot de internationella jättarna. Det är en fråga som inte lär besvaras inom närtid, och ännu så länge verkar svenskarna gilla det som visas i de svenska kanalerna, både linjärt och digitalt.