Svensk Telemarknad 2014 är publicerad

Svensk telemarknad 2014 är PTS rapport om marknaden för elektronisk kommunikation, som internet. Om du behöver ha koll på hur många som har internet, hur de kopplar upp sig och så vidare är det här rapporten för dig. För många digitala företag är rapporten helt enkelt den årliga statistikbibeln.

På webbplatsen statistik.pts.se/pts2014 kan du ta del av allt innehåll på ett enkelt sätt, om du nu inte gillar att bläddra i PDF:er.

Här är några summeringar från rapporten:

Av de 14,4 miljoner mobilabonnemang som fanns i slutet av 2014 har 4 miljoner använt 4G-tjänster, vilket är en ökning med 2,5 miljoner abonnemang.

Antalet bredbandsabonnemang via fiber uppgick till 1,4 miljoner – en ökning med 17 procent. Fiber befäste därmed sin ställning som den vanligaste formen av fast bredband. Antalet abonnemang med snabba hastigheter både uppströms och nedströms, på 100Mbit/s eller mer, fortsatte också att öka.

De totala intäkterna på slutkundsmarknaden för elektronisk kommunikation uppgick till 52,7 miljarder kronor under 2014. Det är en ökning på 1 procent jämfört med 2013.

Intäkterna från mobila samtals- och datatjänster ökade 4 procent. Växande intäkter från mobil datatrafik står bakom den här ökningen. Under 2014 överfördes 365 400 Tbyte data i mobilnäten. Det är en ökning med 35 procent sedan 2013.

Även intäkterna från fasta bredbandsabonnemang ökade, med 6 procent.

Intäkterna från fast telefoni minskade dock med 10 procent. Detta beror bland annat på den fortsatta minskningen av antalet fasta telefoniabonnemang. Under 2014 minskade de med 4 procent.

Det totala antalet tv-abonnemang (oavsett sändningsteknik) har minskat 2 procent under 2014, till 5,1 miljoner. Däremot ökar antalet ip-tv-abonnemang med 15 procent och ligger nu på 833 000. Det är för första gången den största digitala tv-plattformen.

Antalet ip-baserade telefonabonnemang har ökat stadigt under de senaste åren och ligger nu på nästan 1,7 miljoner – en ökning med 11 procent. De utgjorde i slutet av 2014 hela 46 procent av alla abonnemang på fast telefoni.

> Ladda ned hela rapporten här