Svensk telemarknad 2013

Resultaten i rapporten för 2013 bekräftar de senaste årens utveckling, där svenska konsumenter i allt större utsträckning vill ha bredband med hög kapacitet, såväl genom fasta anslutningar som via mobilnäten.

Snart finns en miljon abonnemang som klarar 100 Mbit/s eller mer samtidigt som de nya 4G-näten har börjat användas på allvar. Det finns över fem miljoner 4G-abonnemang och av dessa har 1, 5 miljoner abonnemang använt ett 4G-nät.

En viktig förklaring till denna ökning är att allt fler mobiltelefoner som är anpassade för 4G-tekniken har kommit ut på marknaden.

Ladda ned rapporten här.