Svensk reklambyrå bakom världsnyhet

En ny svensk tjänst ska förutse förseningar i kollektivtrafiken redan två timmar innan de händer.

Nyheten har fått stor uppmärksamhet i några av världens största nyhetsmedier, bland annat BBC News, BBC World, Forbes, Daily Mail, Washington Post, Gizmodo och japanska ????? (Techable). Bakom idén står reklambyrån Kärnhuset, på uppdrag av Stockholmståg som kör pendeltågen i Stockholm.

– Vi har hittat ett sätt att omvandla all den enorma mängd data som pendeltågen genererar till prognoser som kan förutse förseningar redan innan de inträffar. Även om tjänsten är anpassad för Stockholms pendeltåg så går tekniken att applicera på i princip alla trafikslag och städer, säger Mikael Lindskog, kommunikationschef på Stockholmståg.

När Trendwatching.com nyligen listade ”Beneficial Intelligence” som en av 2016 års viktigaste trender, var den svenska prognostjänsten det case som lyftes fram som exempel. Projektet har blivit också blivit omskrivet av media i över 17 länder på fem olika kontinenter.

– Förutom att tekniken är helt unik i sitt slag, så löser prognostjänsten ett reellt problem för människor över hela världen. Tokyoborna, Londonborna, New Yorkborna – alla vill ha punktligare kollektivtrafik och bättre trafikinformation. Det tror jag är nyckeln till det enorma intresse som tjänsten skapat, säger Jonas Järnfeldt, projektledare på Kärnhuset.

Prognostjänsten funkar som en seismograf. Genom en avancerad algoritm och stora mängder historisk trafikdata kan tjänsten i realtid upptäcka riskfaktorer i pendelnätet och bedöma effekterna av dem. På så sätt kan den operativa trafikledningen använda tjänsten för att minska antalet förseningsminuter i kollektivtrafiken.

– Väldigt många pratar idag om big data, många samlar också in stora mängder information. Men få förstår hur man kan använda sig av data för att skapa kundnyttor. Som reklambyrå är det vår uppgift att förstå målgruppen och vad som skapar värde för dem, säger Jonas Järnfeldt, projektledare på Kärnhuset.

Redan under vintern kan pendeltågsresenärer i Stockholm planera sin restid på ett mer effektivt sätt. Tjänsten blir tillgänglig för Stockholmarna genom appen Pendelprognosen som lanseras inom kort.

Se pågående test av prognosen i realtid: www.pendelprognos.technology

Kort film som beskriver prognostjänsten:

Så funkar prognostjänsten

• En matematisk modell omvandlar historisk trafikdata till prognoser för varje enskilt tåg i pendeltågssystemet
• Prognostjänsten kan upp till två timmar innan ankomst eller avgång varna för en störning som kommer att påverka tågets ankomst och avgångstid.
• Samtidigt räknar också prognostjänsten ut hur andra tåg i systemet kommer att påverkas, vilket ger nya beräknade ankomsttider för alla berörda tåg helt automatiskt.
• Syftet är att minska antalet förseningsminuter genom bättre beslutsunderlag för trafikledningen, men också att ge bättre trafikinformation till resenärerna
• Algoritmen som ligger till grund för prognostjänsten är framtagen för pendeltågen i Stockholm på uppdrag av Stockholmståg, tillsammans med matematikern Wilhelm Landerholm. Algoritmen kan i framtiden även anpassas för andra trafikslag och städer.