Svensk-kinesiska AI Hub lanserar inkubatorn AI Startup Factory

Nystartade AI Hub presenterar idag ett nytt samarbete mellan Sverige och Kina i syfte att utveckla nya användningsområden för artificiell intelligens (AI) och ta dem till marknaden.

Först ut är AI Startup Factory, en inkubator för utveckling av nya produkter inom e-hälsa med målet att skapa en eller två startups inom tre-fyra månader.

Inkubatorprogrammet ska bjuda in personer med olika bakgrund och kompetenser i såväl Sverige som Kina. Syftet är att de ska driva och utveckla innovativa projekt inom e-hälsa och från sina respektive positioner samarbeta för att skapa nya produkter och affärsidéer inom e-hälsobranschen. En uttalad ambition är att fokusera på användarvänlighet.

”Vi ser detta som en grund för ett fruktbart samarbete mellan våra länder”, säger Ying Cheng, en av grundarna av AI Hub. ”Sverige är väldigt bra på innovationer och Kina leder nu utvecklingen inom AI. Vi har helt enkelt utvecklat en plattform där våra länder kan mötas och samarbeta.”

AI Hubs verksamhet kommer att till stor del fokusera på att driva olika utbildningsprogram i syfte att stödja personer och idéer som kan implementera AI i affärsverksamhet och därmed bidra till utvecklingen av ny teknik och nya produkter i alla branscher.

”Vår ambition är att förverkliga alla de möjligheter som AI erbjuder och hjälpa till att använda dem i praktiken”, säger medgrundaren Michael Collaros. ”Därmed kan varor och tjänster bli bättre på att tillgodose människornas behov, över hela världen. Vår roll blir att sammanföra idérika människor med företag som kan vara med och utveckla nya verksamheter.”

AI Hub finansieras av företag och investerare i Sverige och Kina.

Om grundarna:
Ying Cheng har en fil dr-examen i AI från Lavaluniversitetet i Quebec. Hon flyttade till Sverige 2004 där hon blev VD för designföretaget Ocean Observations. På senare tid har hon även grundat Innofusion, ett konsultföretag som introducerar life science-företag i Kina.

Michael Collaros är en AI-entreprenör som grundat AI-företag så som Norna, Aifloo, Noomi. Han sitter även i styrelsen för noterade AI-bolag.