Svensk Franchise blir skolad av Google

Google blir partner till Svensk Franchise, intresseorganisationen för svenska företag som drivs med franchise som affärsmodell.

Partnerskapet innebär att Google bidrar till att öka kunskapen om de digitala verktygens möjligheter för att öka effektiviteten och lönsamheten hos dessa företag. – Det är glädjande att ett globalt och världsledande företag som Google valt att bli partner till oss och ser potentialen i den fortsatta utvecklingen av svenska franchiseföretag. Detta gör effektiva franchiseföretag ännu mer effektiva, säger Johan Martinsson, vd för Svensk Franchise.

johan_svensk_franschice
Johan Martinsson, vd för Svensk Franchise.

Samarbetet inleds med ett antal utbildningsdagar under våren, där syftet är att öka förståelsen för vilka möjligheter som erbjuds inom digital marknadsföring.

– Tillsammans med Google kan vi hjälpa franchisekedjorna att bli mer lönsamma. Med dagens digitala verktyg är det enkelt att skapa riktade marknadsinsatser i olika regionala kampanjer. Det ger den enskilde franchisetagaren en konkurrensfördel på den lokala marknaden. Att just franchiseföretag har stor nytta av de digitala verktygen beror på att de bedriver sin verksamhet på flera olika geografiska platser. Framgångsrika insatser kan snabbt kopieras och användas på andra platser inom kedjan.

Johan Martinsson menar att samarbetet med Google också hjälper till att lyfta frågor om IT och digital kommunikation upp på ledningens bord i svenska franchiseföretag.

– Det här är definitivt en strategisk fråga som ska hanteras av bolagets ledning. I många fall är det en kritisk framgångsfaktor eller till och med en överlevnadsfråga, som helt avgör om ett företag blir framgångsrikt eller inte.

– Franchise är en företagsform som växer över hela världen. Vi ser stora möjligheter att kunna bidra med kunskap och digitala lösningar för att hjälpa företagsformen att utvecklas ytterligare i Sverige. Vår förhoppning är att det här samarbetet ska hjälpa svenska franchiseföretag att driva tillväxt i en digitaliserad värld, säger Jonas Hernlund, ansvarig för Channel Partnership på Google i Norden.