Svensk försäljning starkast på mobila enheter

Criteo har publicerat Q3 2015 Sate of Mobile Commerce Report, med nya nordiska siffror om den mobila e-handeln. Dessutom framgår det av undersökningens globala siffror att mobilapplikationer har 3, 7 gånger högre konverteringshastighet än mobila webbläsare och en välutvecklad applikation genererar närmare 60 procent av de mobila intäkterna för detaljhandlare.

I Norden leder Sverige topplistan om störst andel trafik från mobila enheter med 52 procent och en försäljningsandel om 44 procent. Smartphones står än så länge för den största andelen med 35,38 procent men svenskarna förlorar mot samtliga av sina nordiska grannar där Danmark leder skaran med 24, 38 procent av trafiken och 21,68 procent av försäljningen på surfplattor. Sverige har den lägsta andelen trafik med 16,45 procent och Norge den lägsta andelen försäljning med 15,45 procent.

shareoftransaction

Datorer och laptops driver fortfarande en större del av den svenska försäljningen med närmare 56 procent men med en mindre andel trafik om 48 procent. Finland är det land i Norden som har störst andel trafik från datorer med 60 procent och som står för närmare 69 procent av försäljningen. Men även om Finland fortfarande är en bit efter de övriga nordiska länderna i fråga om andel trafik och försäljning från mobila enheter, så har de fortfarande den största andelen Android-användare på smartphones med 13,70 procent och från surfplattor med 6,02 procent. Svenskarna har en stark andraplats med 13,34 procent som användare Android-telefoner, men ligger långt efter Finland på Android-surfplattor med en andel om endast 2,95 procent.

Nordiska siffror

Procent av sälj via mobila enheter

Sverige: 44 %, Norge: 38 % Finland: 31 % Danmark: 37 %

Procent av sälj från datorer
Sverige: 56 %

Andel trafik per enhet (andel sälj inom parentes)

Andel trafik från mobila enheter (smartphones+surfplattor)

 • Danmark 50.07 % (37.00%)
 • Finland 39.92 % (31.09%)
 • Norge 45.99 % (38,13%)
 • Sverige 51.96 % (44.05%)

Andel trafik från datorer

 • Danmark 49.93 % (63.00%)
 • Finland 60.08% (68.91%)
 • Norge 54.01 % (61.87%)
 • Sverige 48.04% (55.95%)

Andel trafik från smartphones

 • Danmark: Android 7.22 % (4.20%), iPhone 18.14 % (11.04%) Totalt 25.36% (15.24%)
 • Finland: Android 13.70 % (8.05%), iPhone 8.51 % (6.40%) Totalt 22.21% (14.45%)
 • Norge: Android 10.24 % (7.84%), iPhone 18.50 % (14.80%) Totalt 28.74% (22.64%)
 • Sverige: Android 13.34 % (9.46%), iPhone 22.03 % (18.60%) total 35.38 % (28.06%)

Andel trafik från surfplattor

 • Danmark: Android 2.25 % (1.81%), iPad 22.13 % (19.87%), Totalt 24.38 % (21.68%)
 • Finland: Android 6.02 %,(5.49%), iPad 10.66 % (10.76%), Totalt 16.68 % (16.25%)
 • Norge: Android 2.22%,(1.79%), iPad 14.88 % (13.66%), Totalt 17.10% (15.45%)
 • Sverige: Android 2.95 % (2.42%), iPad 13.50 % (13.53%), Totalt 16.45 % (15.95%)

> Läs mer här