Svensk fond investerar i Penetrace

Den svenska fonden Verdane Capital IX AB har köpt upp företaget Penetrace som jobbar med marketing intelligence.

Bakgrunden för investeringen är enligt Verdane-partner Arne Handeland beror på flera faktorer. “Vi tror att all marknadsföring blir allt mer datadriven. Du måste mäta effekten av vad du gör och Penetrace har en bra position i den marknaden,” säger han.

Penetrace är ett företag som mäter effekten av annonsörers kampanjer och marknadsföringsinvesteringar, företaget arbetar också på en helt ny produkt som använder maskininlärning och artificiell intelligens för att förutse köpintentioner hos konsumenter sex månader in i framtiden.

Verdane har kontor i Norge, Sverige, Danmark och Finland förutom England och förvaltar investeringar på 11 miljarder kronor inom teknologisektorn. Enligt Handeland har Penetrace en bra förvaltning och organisation och Verdane vill hjälpa företaget att lyckas internationellt. “Verdane har tagit företag internationellt tidigare och vi vill bidra med nätverk och resurser,” säger han.

Vad är den största utmaningen att rulla ut en sådan produkt utomlands?

“Det handlar om att förse företaget med tillräckliga resurser, samt ha förmåga och vilja att ta de kostnader som kommer, och har tålamodet att vänta ut,” säger Handeland

Hur mycket pengar är du villig att investera för att göra Penetrace känt utomlands?

“Vi kommenterar inte i belopp, men när vi investerar i ett företag gör vi alltid ett betydande antal uppföljningsinvesteringar. För det första kommer vi att lägga en strategi med ledningen, och detta kommer att avgöra hur mycket vi ska investera,” säger Handeland

Hur stort kan Penetrace bli under Verdanes vingar?

“Jag vill inte kommentera nu, men vi ser en stor tillväxtpotential de kommande åren,” säger Handeland

“För Sverige är detta en stor möjlighet som innebär ännu större möjligheter att bygga team och bli mer synliga på den svenska marknaden. Målet är att Penetrace Sverige skall bli marknadsledande inom de kommande 5 åren,” tillägger Karin Grohman, VD för Penetrace i Sverige (på bild).