Svensk dagspress ger VD:n goda råd

Undersökningsbolaget Regi har nyligen genomfört en studie bland beslutsfattare i Sverige, en av frågorna var ”Bortsett från interna och/eller externa rådgivare. Vilka andra informationskällor är betydande i ditt beslutsfattande kring marknadsfrågor?”

Robert Skölfman CEO på Regi kommenterar utfallet ”Svensk dagspress har fortfarande en oerhört stark position när det gäller beslutsfattandet i näringslivet. Bland svenska verkställande direktörer är det hela 3 av 4 som har svensk dags- och veckopress som en betydande informationskälla till att fatta beslut i marknadsfrågor. Tittar vi på marknadscheferna är det 8 av 10 som anser att dags- och veckopressen är en betydande informationskälla. Sociala medier och LinkedIn ligger fortfarande på väldigt låga nivåer för VD när de skall fatta beslut.”

regi_undersokning

Dagens industri populärast som informationskälla inom media, 63 procent av VD anser att Di är deras viktigaste informationskälla inom media. På andra plats hamnar SvD med 21 procent och på tredje plats Affärsvärlden med 8 procent.
regi_undersokning_2

Datainsamlingen genomfördes genom en webbaserad enkät och via telefonintervjuer under december månad 2013. Totalt har  94 VD:ar för svenska börsnoterade bolag medverkat i studien.

Gissar att det nu blir skumpa på Di:s redaktion och nya reklamblad ut till landets företag.