Svensk AI hjälper HR med talent management

Som vi tidigare skrivit om börjar vi nu se riktiga användningsområden för AI, och svenska företag vill givetvis vara med i matchen. Från svenska techföretaget Netigate kommer nu METIS, en AI avsedd att hjälpa HR-avdelningar att bli bättre på att hantera personalen och se till att ge rätt stöd i rätt tid.
Enligt en undersökning från Gallup är endast 14 % av europeiska yrkesverksamma engagerade i sitt jobb. Det betyder att det finns en jätteutmaning på HR-avdelningar och i ledningsrum att hantera den befintliga arbetskraften. Bara i Tyskland beräknas kostnaden för det låga engagemanget ligga på mellan 112-138 miljarder euro varje år, det motsvarar 3-5% av landets totala BNP.
Netigate har därför tagit fram METIS, en AI avsedd att hjälpa HR-avdelningar att bättre ta hand om personalen. Detta görs genom att personaldata laddas upp till METIS, såväl medarbetarundersökningar, feedback och prestationer som anställnings- och avgångsdatum. Med denna data tillgänglig kan METIS sedan hitta mönster som visar på när en medarbetare börjar fundera på att sluta, eller när de är i riskzonen för reducerad produktivitet.
METIS kommer dessutom att ge förslag på vilka aktiviteter som kan vara lämpliga att sätta in, såväl på individ som på gruppnivå för att stötta medarbetarna på bästa sätt.
Enligt John Kjellquist, COO på Netigate METIS, kan mängden data som är tillgänglig bli frustrerande och skapa stress om det inte går att hantera och analysera all data för att förstå vad som ska göras. Han menar att det genom METIS ”Plötsligt blir mycket enklare att manövrera i en organisation som konstant förändras i hög hastighet”.
Kjellquist menar vidare att utvecklingen av AI ännu är i sin linda. Netigates största konkurrent är ännu så länge IBM med deras AI Watson, men inom 5-7 år spår han att AI kommer vara ett effektivt verktyg för HR-avdelningar i många olika organisationer. Han får stöd i sitt uttalande av Stefan Fölster, professor i nationalekonomi på KTH, som menar att ”AI som stöd för HR-avdelningars uppgifter är en av de större produktivitetsförbättringarna som kommer påverka socioekonomin det närmaste årtiondet.”
Om du bara har tänkt på hur AI kan hjälpa dig att hitta rätt i din marknadsföring så är det dags att bredda perspektivet. AI kommer inom bara några år att finnas i allt fler sammanhang, såväl på HR-avdelningar som i kundtjänst, produktionslinjer som i styrelserum. Frågan är hur du och ditt företag på bästa sätt kan dra nytta av den nya tekniken.