SvD ökar sin digitala prenumerationsbas

Det går framåt för SvD och sin digitala prenumerationsbas får vi höra efter att bolaget släpper sin årsrapport.

SvD ökade den digitala prenumerationsbasen med 30 procent från december 2016 till december 2017. Vid årets utgång hade SvD cirka 56 000 digitala prenumeranter.

“Detta är starkt resultat och det visar åter vår förmåga att samarbeta oss till framgång utifån vår framgångsrika flerkanalsstrategi. Våra kunder och läsare ger oss förnyat förtroende och visar att de uppskattar det vi gör. Särskilt glädjande är det att vi lyckas skapa ett högt läsarvärde i våra digitala prenumerationer vilket tydligt syns i siffrorna, detta är en nyckel till framtida framgång. Resultatet ger oss också en nödvändig plattform att fortsätta bygga vår journalistik och SvD varumärket på inför de utmaningar vi har framför oss på den snabbt föränderliga mediemarknaden,” Gunilla Asker SvD:s avgående vd.

Fler highlights från årsrapporten:

• Under 2017 steg SvD:s vinsten med drygt fem procent, från 74 till 78 miljoner kronor. Det resultatet är det bästa sedan 2011.


• Även fjärde kvartalet (Q4) 2017 blev framgångsrikt för SvD med en vinst som ökade från 23 till 29 miljoner, alltså med 25 procent.
• Printupplagan utvecklas enligt plan, vilket har resulterat i att printupplageintäkterna ligger över såväl förväntningar som fjolårets notering. Visserligen bara med en procent, men en procent med ett viktigt symbolvärde – läsarna är fortfarande villiga att betala för SvD:s  journalistik.
• SvD:s onlineintäkter under 2017 minskade med 2 procent jämfört med fjolåret, vilket kan förklaras med något lägre annonsintäkter. Däremot har SvD lyckas alltså hålla i sin prisstrategi när det gäller de digitala prenumerationerna med en ökning av de helt digitala prenumerationsintäkterna på 46 procent.
• SvD ökade den digitala prenumerationsbasen med 30 procent från december 2016 till december 2017. Vid årets utgång hade SvD cirka 56 000 digitala prenumeranter.
• SvD Junior hade en bra intäktstillväxt på 16,5 procent och har nästan fördubblat sitt positiva resultat under 2017. Även Börsplus har överträffat budget både på intäkts-och resultatsidan.
• Kostnadskontrollen är fortsatt god på SvD. De totala kostnaderna var 8 procent lägre under Q4 och 4 procent lägre under helåret 2017 relativt 2016. Bakom dessa noteringar ligger bland annat lägre kostnader för tryck och papper.
• Andelen inloggade sidvisningar har haft en positiv utveckling och uppgick till 37 procent i december 2017, vilket kan jämföras med 22 procent i december 2016.