Svårt att komma överens? Öva dig i att spegla den andre!

Du har säkert varit i situationer där du helt enkelt inte klickar med personen du umgås med. Det känns som att ni inte har någonting gemensamt och ni önskar båda att ert möte bara kunde vara över. Men just det här mötet kanske är för betydelsefullt för att bara avsluta, och du måste hitta ett sätt att skapa en god relation med den andre. Det är då du tar fram dina färdigheter i att spegla den andre!

Att skapa en relation genom att spegla varandra är någonting vi har medfött som människor. Däremot kallar vi det i vardagligt tal för att härmas, och då fyller det oftast inte ett positivt syfte. Om du någon gång har umgåtts med ett litet barn så har du säkert märkt att de härmar de grimaser som du gör. Räcker du ut tungan så räcker de ut tungan, ler du så ler de tillbaka. Det är resultatet av våra spegelneuron, särskilda strukturer i hjärnan som speglar de ansiktsuttryck vi ser hos andra. Anledningen är nämligen att vi känner en starkare närhet och relation till personer som ser ut och beter sig på samma sätt som vi själva.

Där det för små barn är ett sätt att knyta personer till sig för att de själva inte kan ta hand om sig, så kan du som vuxen utnyttja spegelneuron för att skapa bättre relationer med personer i din omgivning. Du kan ofta se på två personer att de umgåtts mycket och trivs tillsammans på att de har liknande manér och ansiktsuttryck. Våra spegelneuron finns nämligen kvar och dessa gör att vi omedvetet anpassar oss till personer vi tycker om.

Men genom att medvetet följa den andre personens rörelsemönster kan du skapa en känsla av samhörighet. Du kan då överbrygga känslan av att inte ha något gemensamt med att ni beter er på liknande sätt. Är det en lunch, försök att dricka när den andre dricker och följ den andres ansiktsuttryck. Om du däremellan ler och nickar när den andre pratar kommer du märka att den andre snart kommer att le och nicka också. Det indikerar att personen börar känna en samhörighet med dig och er relation kan böra utvecklas.

Givetvis får du inte härma personen fullständigt, eftersom du då skulle kunna uppfattas som retsam och lite obehaglig. Men genom att vara följsam och naturlig i dina rörelser kommer du se att du snart börjar känna större tillit till personen och att det som ni pratar om faktiskt är både intressant och värdefullt. Du har genom att på ett smidigt sätt använda spegling vänt en ganska obekväm situation till en angenäm och på sikt kanske även värdefull relation.