Svår balansgång mellan privat och personlig

I en ny rapport från konsultbolaget CapGemini, slås det fast att många konsumentföretag har svårt att hitta en bra balans mellan att göra mer personliga erbjudanden till sina kunder och att vårda kundernas rätt till privatliv.

Studien, som genomförts bland annat genom analys av 220.000 diskussioner på sociala medier om 65 stora, globala varumärken, hävdar att bara 14% av alla kunder är nöjda med både de personliga och de privata aspekterna av företagens agerande. Med all den personliga inköpsdata som företagen förfogar över idag, förväntar sig konsumenterna att bli sedda som individer och få erbjudanden och service som passar just dem. Samtidigt finns det på många håll stor tveksamhet kring om företagen använder den personliga datan på ett etiskt hållbart sätt.

De framgångsrika och uppskattade företagen ger erbjudanden som uppfattas som meningsfulla för individen, avhåller sig från att slugga vilt med meddelanden som kan uppfattas som spam och erbjuder konsumenten kontroll över sin egen personliga data.

Ladda ner rapporten här.