SurveyMonkey satsar på Growth Marketing

När SurveyMonkey först lanserades trodde många i undersökningsbranschen att bolaget skulle gå under lika snabbt som det dök upp. Men så blev det inte för SurveyMonkey som trotsat branschens vanliga seder och strategier.

Bara namnet visar att bolaget helt tänkt om vad det gäller undersökningar och hur de ska hanteras – göra dem tillgängliga för alla på ett lekfullt och enkelt sätt. Tanken har visat sig vara helt rätt och bolaget har rusat.

Nu är man återigen först med att tänka nytt – growth marketing. SurveyMonkey har nyligen anställt Dennis Scott som ska fokusera på acquisition, engagement och retention. Något som han tidigare sysslat med på Lyft, OpenTable, Gap och Clorox Company.

Om du inte vet riktigt vad Growth Marketing handlar om har vi skrivit en massa artiklar om det ämnet. Du hittar artiklarna här.