SurveyMonkey lanserar Benchmarks så att du kan jämföra dina resultat med andras

SurveyMonkey Benchmarks erbjuder användare av enkätverktyget att få feedback genom att jämföra de egna resultaten med andras.

Du kan få benchmark data för webbplatsundersökningar, kundlojalitet-, humankapital- och kundnöjdhetsundersökningar.

Datan uppdateras varje kvartal.

“Our mission at SurveyMonkey is to help people make better decisions with data. We believe that by providing contextual benchmarks to survey results we will do just that. Since joining SurveyMonkey, I’ve been driven by the untapped value our product can bring businesses by unlocking the data and knowledge in our database. Today, we are giving companies the keys to understanding what’s working with customers and employees and what’s not.” säger Dave Goldberg som är CEO på SurveyMonkey om Benchmarks.