Supersmart svensk metod räddar miljön från Gangnam Style

Gangnam Style som haft 2, 5 miljarder visningar på YouTube resulterar i en strömförbrukning på mer än 400GWh. Om, i det värsta scenariot, den elen skulle genereras med dieselkraftverk, skulle det innebära att mer än 250 000 ton koldioxid produceras, vilket motsvarar utsläppet från cirka 100 000 bilar. Men nu finns det en supersmart svensk lösning som effektiviserar förbrukningen.

Miljarder människors användande av Internettjänster kräver stora datacenter som hanterar all data och dessa förbrukar mycket energi. Mina Sedaghat har tagit fram metoder och algoritmer för att hantera och schemalägga resurserna i stora datacenter billigare, effektivare, mer tillförlitligt, och med mindre miljöpåverkan.

Vilken slags teknik handlar det om?

– Det kan till exempel röra sig om smarta scheduleringssystem, som packar ihop många tjänstekomponenter på få servrar på ett sätt så att processorer, minne, minnesbandredd, nätverkskapacitet, och andra resurser används maximalt. På så sätt kan energieffektiviteten förbättras och den negativa miljöpåverkan minskas, och samtidigt minskas driftskostnaderna för datacenter, säger Mina Sedaghat.

Mina Sedaghats avhandlingsarbete har utförts i samarbete med GoogleInc., Institutionen för matematik och matematisk statistik vid Umeå universitet och Institutionen för Communication Network vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).