Superdig från Norge ska hitta trenderna

Norska MI Pro AS har lanserat verktyget Superdig som kan hitta trender och analysera beteenden i stora mängder rådata.

Verktyget är optimerat för att på ett snabbt och effektivt sätt kunna ta sig igenom stora mängder ostrukturerad data och i den hitta mönster och svar.

Enligt VD Pål Sessing kan Superdig vara ett bra komplement till andra analysverktyg som SPSS.

“We have put significant emphasis on usability. With Superdig you gain better insight and create more understandable reports’, Sesseng explains. ‘Everything you might have previously required a specialist to do for you, including significance testing, filtering, sorting, combining categories, creating averages, and swapping rows/columns is immediately available”, säger han.