Studie: Så här kan du öka värdet på ditt varumärke och få fler att köpa

Brandz har genomfört en studie som klurat ut hur du kan öka värdet på ditt varumärken och då också konsumentens vilja att köpa.

Länken mellan att vara disruptiv, kreativ och kvalitet påverkar enormt mycket och kan öka varumärkets värde med 265 procent.

Studien genomfördes med över 3,6 miljoner konsumenter i en databas som jämfördes med konsumenters åsikter om 122.000 varumärken de senaste 12 åren på 51 marknader. Bakom Brandz är Kantar Millward Brown.

Resultatet visar att den kumulativa effekten av alla tre delarna – disruptiv, kreativ och kvalitet – var större än var och en enskild, vilket visar på vikten av att ha en balanserad approach till sin marknadsföring.

Kreativa varumärken ökade med 69 procent samtidigt som de som ansågs vara disruptiva ökade med 123 procent.

Varumärken som kombinerade kreativ med disruptiv ökad med 154 procent, alltså högra i kombination en bara den ena eller andra.

Men det är alltså när man kombinerar alla tre som man får jackpot och kan öka med 265 procent.

“What matters most is the consumer’s perception of your offering. If you are disruptively creative but it isn’t felt by the consumer then that effort is worthless. But if they feel it, and it is supported by great advertising then you can supercharge your brand’s growth. It is no surprise that the fastest risers and newcomers in our annual BrandZ ranking of the Top 100 Most Valuable Global Brands are seen by consumers as highly creatively disruptive,” kommenterar Doreen Wang, från BrandZ.

Företag som lyckats kombinera alla faktorer är också de som ökat mest som – Tesla, Netflix, JD.com och Tencent.