Studie: Rekommenderat videoinnehåll ökar vårt tittande

Färsk studie från Ooyala jämför bland annat hur vi som tittare konsumerar reklamfinansierat (AVOD) respektive prenumerationsfinansierat innehåll (SVOD). Rapporten visar att vi som tittare konsumerar videoinnehåll olika länge beroende på om det är reklamfinansierat eller via en prenumerationstjänst.

För Subscription Video Services (SVOD), är nästan 100 procent av det innehållet vi tittar på längre format så som serier och filmer, oavsett vilken typ av enhet som används. För Advertisement Video Services (AVOD) är konsumtionen av video mer spridd. Mobil- och datoranvändare föredrar främst kortare format (0–5 minuter), 66 respektive 55 procent.

Användare av surfplattor ser sällan på video som är kortare än fem minuter eller längre än 20 minuter. Tittare som använder uppkopplade tv-apparater ser framförallt innehåll som kategoriseras som långt (92 procent), och då tittar de på innehåll som är reklamfinansierat.

Tittare som använder dator har högst drop-off-rate

För både korta, medellånga och långa format tenderar tittare att lämna programmet eller klippet när de sett mellan 70 och 95 procent av innehållet, beroende på längd och enhet. Längst tittar de på korta klipp, då ser användare hela 90–95 procent av det totala innehållet.

De som tittar på dator har högre drop-off-rate (tidpunkt då tittaren lämnar sessionen) än de som tittar på mobila enheter, oavsett längd på innehållet.

Rekommenderat innehåll gör skillnad

Rapporten visar att rekommenderat innehåll gör stor skillnad för att behålla tittare. I genomsnitt ser tittare 40 procent av det innehåll som rekommenderas för dem och bland tittare som får rekommendationer ökar användandet av tjänsten i genomsnitt 10 procent organiskt.

En allt vanligare lösning är hybridmodellen

Konsumtion av premiuminnehåll fortsätter att öka på alla typer av enheter och format; kort, medel och långt. Det finns i dagsläget ingen tydlig ”vinnare” när det kommer till avkastning i jämförelsen mellan AVOD och SVOD. En lösning som blir allt mer vanlig är en hybrid mellan AVOD och SVOD för att nå så många potentiella kunder som möjligt.

Davidgreyprofile
David Mühle

– Nyckeln till att minska komplexitet och bygga en hållbar och lukrativ affär inom video ligger i att skapa en datadriven och analysinformerad verksamhet, säger David Mühle, Nordenchef på Ooyala.

Några andra höjdpunkter från Ooyala Video Index Q1 2016:

? Tekniska lösningar för att motverka annonsblockering fungerar

? Tittande på mobila enheter utgör nu 48 procent av allt tittande online, en ökning med 14 procent från föregående år och 129 procent från år 2014.

? Användning av surfplattor ökar för tredje kvartalet i rad, nästan en av fem sessioner (18 procent) på mobila enheter sker nu på surfplattor.

? Vid personliga rekommendationer ökar i genomsnitt användningen av tjänsten 10 procent organiskt, vilket leder till en ökning av 6–23 procent i tid spenderad på sidan.

? Det sker en förändring under dagen: Under veckodagarna ökar tittandet på alla enheter under morgnarna, datorer ökar i snabbare takt än surfplattor och smarta mobiler tillsammans. På kvällen ökar dock surfplattor och smarta mobiler samtidigt som datorer minskar. Under helgen följer tittaren ett annat mönster, då har alla enheter liknande användning; uppgång under morgonen, stadigt användande under dagen och avtagande till kvällen.