Studie pekar på att Facebook ändrade nyhetsflödet redan under 2017

Företaget Ezyinsights har studerat Facebookanvändarnas interaktion med artiklar från olika nyhetskanaler i USA, England, Centraleuropa och Norden under hela 2017. Engagemanget kring nyheter är markant lägre under andra halvan av 2017, vilket kan tyda på att Facebook genomförde sina ändringar av nyhetsflödet flera månader innan de berättade om det nu i januari.

Facebooks nya fokus är på vänner och familj, vilket fått flera nyhetsbyråer som förlitar sig på Facebook för att nå ut med sina artiklar, att oroa sig för framtiden. Nu visar dock en genomgång att förändringen kanske inte är något nytt, utan skedde redan under hösten 2017. Visserligen var nyhetsflödet något lägre under andra halvan av året jämfört med första halvan, men frågan är om det kan förklara hela förändringen.

Under första halvan av 2017 fylldes nyhetskanaler med information om Trumps ageranden, Rysslands inblandning i det amerikanska valet, Brexit-omröstningen, samt terrorattacken i Stockholm. Under andra halvan av året var det endast #metoo-kampanjen som stod för någon större uppmärksamhet, men graferna indikerar att något hände i september förra året.

Ezyinsights spekulerar i om Facebook genomförde sina förändringar redan då, men först i januari berättade om det. Det låter inte som ett typiskt förfarande för Facebook, även om varken det ena eller det andra sannolikt går att bevisa.

För nyhetsbyråer är det ändå viktigt att nu fundera på hur de ska nå ut med sitt innehåll till användarna. Facebook har gjort klart att de kommer premiera innehåll som stimulerar relationer mellan människor, gärna i form av engagemang, delande av information samt debatt. I det faller tyder graferna på att viralt och kontroversiellt innehåll är de stora vinnarna. Viralt innehåll är skapat för att spridas, och uppfyller därför Facebooks önskemål om att inlägg ska delas. Innehåll från kontroversiella aktörer väcker ofta känslor, och stimulerar till debatt, samtidigt som de som läser och sprider denna typ av innehåll ofta sätter stor tillit till dessa nyhetskällor. Därför kan det bli svårt att få stopp på de mer kontroversiella nyhetskällorna (i Sverige utgörs de av Politikfakta, Politiskt Inkorrekt och Political Scrapbook) genom Facebooks försök att låta användarna bedöma nyhetskällornas trovärdighet.

Läs även:Kritik mot Facebooks trovärdighetskontroll av nyhetssajter

Tipset som Ezyinsights ger är dock att ta det lugnt och inte få panik. Även om du som nyhetsbyrå får minskad spridning av ditt material, menar de att Facebooks 2 miljarder användare ändå är tillräckligt för att rätt personer ska nås av dina artiklar. Du behöver dock fokusera på att skapa engagemang och se till att analysera och förstå den data du får från nätverket. Men det är förhoppningsvis saker som du redan gör för att se till att ha en stabil och lönsam verksamhet på sociala medier.

Du kan läsa hela rapporten här!