Studie: Här de mest effektiva annonsformaten

I en ny studie genomförd av Kargo får vi veta att viewability inte har någon direkt korrelation till kännedom (Ad Effectiveness). Samtidigt får vi veta att annonsens synlighet (visibility) inte har någon större effekt på engagemang (engagement).

I studien har man kartlagt effekterna hos Instagram, mobila annonser, gaming och desktop.

Instagram har en av de högsta värdena inom kännedom med 8,3 gånger högre än gaming och 5,4 gånger högre än desktop. Där 77 procent av deltagarna i studien tittade någon gång under undersökningstillfället på en annons i det här formatet. Instagram fick en Ad Effectiveness Score på 10,8 procent vilket var samma för stora in-article mobilannonser.

Stora in-article mobilannonser fick också en Ad Effectiveness Score på 10,8 procent (som Instagram) med en viewability på 50 procent.

In-game bannerannonser visade det lägsta värdet för Ad Effectiveness trots att de hade högst viewability på 90 procent. Eftersom få deltagare såg annonsen fick detta format bara en Ad Effectiveness Score på 1,3 procent.

Desktop har den andra lägst värdet av alla studerade format. Trots en 80 procent viewability var det bara 1,9 procent som såg och fick därmed en Ad Effectiveness Score på 2 procent.

Här kan du läsa hela studien.