Strike Predict vet hur många visningar din kampanj kommer att få på Youtube

Strike Social som jobbar med annonsering på Youtube har nyligen lanserat en ny tjänst som de döpt till Strike Predict – som gör det möjligt att prognostisera hur många visningar din kampanj kommer att ha.

Strike Social hjälper sina kunder att följa hur bra det går för deras videoklipp på Youtube och andra sociala nätverk. Tanken med tjänsten Strike Predict är att också hjälpa kunder planera sina kampanjer genom att ge dem insikt i hur många visningar de bör få, baserat på vissa variabler. Med tjänsten kan man också ställa frågan “hur många visningar vill jag ha?” och då räknar systemet fram den önskvärda budgeten för att nå resultatet.

https://youtu.be/9yBtSvPTqGs

Enligt företaget är deras algoritmer baserade på ““biologically inspired neural network” vilket är finare sätt att säga “avancerad matematik”.

The company says its algorithms are based on “a biologically inspired neural network” that also employs “statistical learning models.” I’m not 100 percent sure what that means, but one of the main takeaways is that Strike can predict the increase in both organic and paid views, and it should get smarter over time.
The algorithms are already accurate within 2 percent of the actual results, Strike says.

Strike Predict är gratis för de kunder som kopplar ihop sin kanal med Strike Social (som då också kostar pengar).