Strategier för att skydda varumärket på sociala medier

Digitala kanaler, inklusive sociala medier och mobila appar, fortsätter att spela en allt större roll i våra liv, både privat och yrkesmässigt. Företagen väljer att anpassa sina marknadsföringsstrategier för att till fullo använda potentialen av social media. Men vad sker med de eventuella skador som dessa kanaler också kan ge ett varumärke?

I den digitala eran vill alla vara närvarande i sociala medier. Inget företag kan då bortse från hot om till exempel varumärkeskopiering, förfalskning och kopierade varor som den digitala närvaron också innebär.

Utvecklingen går fort och för att investeringen i digital marknadsföring ska vara lönsam, måste marknadsförare ge sociala och mobila kanaler prioritet i sina strategier för varumärkesskydd.

De många fördelar som social media medför utforskas redan av organisationer som vill öka möjligheterna att engagera sina följare, hålla koll på trender, göra marknadsresearch i realtid samt identifiera och adressera ett föränderligt konsumentbehov. Det innebär även att företag avsätter en allt större budget till marknadsföring online och för att utveckla strategier för social media. En undersökning gjord av analysföretaget Gartner visade att satsade medel på digital marknadsföring troligtvis kommer öka med åtta procent år 2015, en trend som tros förstärkas i framtiden då linjen mellan digital och traditionell marknadsföring försätter att suddas ut.

Parallellt med växande budgetar och ökad närvaro i digitala kanaler, finns flera potentiella fallgropar som bör prioriteras i företagens strategier för sociala medier. Företag måste bevaka sfären av sociala medier när det gäller alla typer av varumärkesproblem, vare sig det handlar om ”spoofing”, falska varor eller varumärkeskopiering.

Social media är ett verktyg för att presentera organisationens ”mänskliga sida” för konsumenten. Det kan vara både en för- och nackdel. Det kan ge affärsmöjligheter, men betyder även att många kunder tolkar företagets sociala medienärvaro som hela dess varumärke. Då social media och digital marknadsföring formar en så pass viktig del av företagets varumärkesstrategi, är det viktigt att risker identifieras och minimeras.

En av de största riskerna är varumärkeskopiering. Imitatörer kan använda exempelvis copyrightskyddade bilder eller skyddade varumärkesnamn och slogans för att kommunicera med kunder. Det kan resultera i att varumärkets trovärdighet och kundförtroende skadas. Sociala medier kan också användas för att missleda konsumenter genom förfalskning. Det kan ske genom att sätta upp fejkade hemsidor eller profiler och att utan godkännande använda copyright-skyddat material och/eller trademarks för att verka legitima.

Tips för varumärkesskydd

För att bevara kundförtroende och varumärkets styrka kan så kallade “best practice” inkluderas i ett företags strategi för sociala medier. Företag bör agera proaktivt och registrera varumärken som användarnamn på ledande och nya sociala medier – nischade intressen och växande sidor kan komma att bli stora. För de sidor som inte har någon verifikationsprocess kan istället företagets officiella hemsida visa ikoner, information och länkar som leder till dess sociala medienärvaro.

Kanske är den viktigaste komponenten att effektivt övervaka kanalerna. På marknaden finns verktyg som kan assistera i att automatiskt genomsöka social media för användande som utan godkännande använder varumärket. Vid en identifiering av förfalskare eller varumärkeskopierare måste organisationen sedan agera.

Det är tydligt att sociala medier kan användas som ett bra verktyg för marknadsföring. Det är dock viktigt att inse eventuella risker och att det digitala utrymmet snabbt förändras. De mest framgångsrika företagen kommer vara de som inkluderar varumärkesskydd i sina sociala mediestrategier.

Artikeln är författad av:

kevin_day_markmonitor
Kevin Day
nordisk regionchef på MarkMonitor