Storsatsning inom dataanalys av B2B-företag

Är du en dataanalytiker? Då är du eftertraktad. Enligt nyaste rön är det just dataanalysbranschen som är den klart hetaste av alla inom för B2B-företag som sysslar med media och information.

Studien, gjord av Connectiv – The Business Information Association (en avdelning av SIIA)  visar att analysbranschen är den starkast växande strömningen i samband med att B2B-företagen träder in i ett nytt skifte.

Den digitala utvecklingen märks bland dessa företag, som rör sig alltmer mot event, betalinnehåll och dataprodukter från tryckt material. Connectiv menar att detta skifte kommer gå i “hyperfart” de närmaste åren, i samband med att företagen investerar alltmer inom området.

Detta är bra nyheter för dig som vill arbeta inom dataanalys. Rapporten visar att varannan VD vid B2B-företag inom media och information söker fler dataanalytiker under den närmaste tiden, mer så än någon annan del av branschverksamheten.

Läs mer: B2B-företagen är inte populära bland kunderna

Med tanke på studier som visar på att tilliten bland andra företagare gentemot B2B-branschen är fallande, så kan det vara klokt av dessa att kunna erbjuda relevanta och förutseende analyser.