Större optimism i Europa

Europa ökar sina marknadsföringsaktiviteter mer än både Asien och Amerika, slås fast i den senaste månadsrapporten från GMI, Global Marketing Index.

Europa når i novembermätningen från GMI hela 58,8 på en skala där 50 är ingen förändring alls från förra perioden och 60 betyder kraftig tillväxt. Världssnittet ligger på 54,9 och dras ner av både Asia-Pacific med sina 53,7, men framför allt av Amerikas 51,1. Europa var dessutom den enda region som visade en ökning av sitt index-värde, jämfört med förra månaden.

Läs mer: ladda ner hela rapporten här.