Större individfokus även inom B2B-marknadsföring

B2C- och B2B-meddelanden når ut till precis samma människor, det är bara kontexten som är annorlunda. Så de principer för kundcentrering och användarupplevelse som blir allt vanligare för B2C är precis lika viktiga för B2B, skriver Kate Owen från Digital Element.

Problemen som gör konsumenter frustrerade – från irrelevanta annonsbudskap till bombardemang av budskap – kommer också att irritera B2B-kunderna. Kanske än mer så i deras stressiga miljö, där trycket är högt och tiden är knapp. Samtidigt kommer relevanta och skräddarsydda marknadsföringskampanjer alltid att engagera och tas emot positivt, vare sig mottagaren är hemma eller på arbetet.

Marknadsförare måste hitta ett bättre sätt för att engagera personerna i företagen och det i sin tur leder till en ökad efterfrågan på marknadsföringsverktyg som IP-geolokalisering. Här är tre sätt som geolokalisering och IP-teknik kan hjälpa B2B-marknadsförare att utveckla ett bättre och mer personligt sätt att nå ut till sina målgrupper.

LÄS OCKSÅ: Digital marknadsföring – en enkel guide

Riktade och relevanta meddelanden

Målet med digital marknadsföring är att nå rätt person, i rätt tid, med rätt meddelande, samtidigt som man undviker att slösa bort resurser på personer som inte är intresserade. Denna gyllene regel gäller för både B2C och B2B. Teknik för IP-geolokalisering ger detaljerad information om en användares fysiska plats, tillsammans med ytterligare data som anslutningstyp, om de är en hem- eller företagsanvändare och, i vissa fall, även deras företagsnamn utan behov av godkännande. Den här informationen kan användas för att leverera meddelanden till sina målgrupper vid rätt tillfälle, utan att användaren är personligt identifierbar. Data kan användas för att rikta budskap till användare som befinner sig i ett visst område under kontorstid, eller till pendlare som väntar på ett tåg under rusningstrafik. Eftersom tekniken kan rikta till personer över flera enheter kan marknadsförare även ange frekvensen så att personen ser annonsen tillräckligt många gånger, utan att de för den skull bombarderas.

Lokaliserat och personanpassat innehåll

Företag kan ha nationella eller globala ansvarsområden, men ett lokaliserat tillvägagångssätt krävs ofta för att säkerställa att både annonsbudskap och onlineinnehåll är passande och relevanta för mottagarna En nyligen genomförd studie visar att 95 % av beslutsfattare anser att innan de kontaktar en leverantör är känslan av en koppling till leverantörens varumärke lika viktig som en känsla av tilltro till vad de gör. Denna första kontakt kan förbättras med geolokaliserat och personanpassat  innehåll.

IP-teknik för geolokalisering kan användas för att skapa innehåll som bättre uppfyller behoven för de som ska ta del av den. På så sätt ser man till att språk, valuta, produkter och erbjudanden är anpassade till sin lokala målgrupp. Företagets webbplats kan personanpassas på ett dynamiskt sätt för att visa information om det lokala istället för det globala eller för att erbjuda ett första möte med en lokal försäljningsrepresentant, istället för att visa ett generiskt kontaktformulär.

Förbättrade analysfunktioner och insikter

Precis som för B2C, blir B2B-marknadsföring mer och mer kunddriven. Det räcker inte längre att bara marknadsföra produkter eller tjänster eftersom marknadsförare måste även förstå vilka problem kunderna står inför och visa hur deras produkter kan vara en del av, eller hela lösningen. Företag måste veta vem deras kunder är och vad de behöver, så att de kan identifiera deras problem och erbjuda lösningar. Webbanalys är en värdefull källa till information om kundernas behov. Företagskunder använder internet för att hitta information och göra efterforskningar kring potentiella kunder eller lösningar, precis som konsumenter gör inför sina egna köp.

IP-intelligens och teknik för geolokalisering används tillsammans med webbanalys för att ge tillgång till innovativa verktyg som kan användas för att dela upp kundsegment och få en djupare insikt i deras beteenden. Det kan till exempel användas för att identifiera och förstå geografiska platser med högt kundengagemang, eller för att ge geo-kontextuella insikter via POI (point-of-interest). IP-geolokalisering kan hjälpa till att placera kunden, snarare än produkten, i centrum för marknadsföringsstrategin.

Under  2020-talet kommer vi att få se hur företag tar sig an strategier för B2B-marknadsföring med ett större individfokus. Med sofistikerade analysverktyg som IP-geolokalisering kan de dra nytta av förbättrade analysfunktioner, geo-anpassat innehåll och riktade meddelanden som verkligen når fram till sina målgrupper.