Storebadge utökar med funktion för kundundersökningar

Kundomdömen är ett bra verktyg för att få insikt i vad kunderna tycker – däremot kan det vara en utmaning om man vill använda kundomdömen för att mäta något specifikt. Därför satsar Storebadge på en ny funktionalitet som skall göra det enkelt för företagen att genomföra kundundersökningar där de kan mäta specifika frågor.

Enkelt och kostnadseffektivt

Att genomföra en snabb och enkel kundundersökning skall inte behöva bli ett stort, dyrt eller komplicerat projekt – det är målet med den nya satsningen. Genom att göra det enkelt och billigt att hoppas Storebadge på att fler företag- även mindre skall genomföra enklare kundundersökningar.  Funktionen tillåter företagen att utforma egna frågor och svarsalternativ – dessutom krävs ingen teknisk implementation för att komma igång. Resultatet / svaren på från undersökningarna är olikt omdömen inte publik information.

Bäst tillsammans

En av grundorsakerna till satsningen är de fördelar som uppnås med att kombinera kundomdömen och kundundersökningar.  Den främsta är att det ger insikt i vad nöjda respektive mindre nöjda kunder tycker i olika frågor, på så sätt uppnås en bättre förståelse för hur en enskild detalj, te.x en kontaktat med kundtjänst eller ett garantiärende påverkar kundernas totalupplevelse av köpet.

En annan fördel är att man slipper störa kunderna med flera utskick, många E-handelsföretag skickar idag flera transaktionsmail i samband med ett köp – varje nytt mail innebär ett “brus” och minskar chanserna till att kunden tar till sig all information. Av den anledningen är det gynnsamt att genomföra en enklare kundundersökning i samband med insamling av omdömen.

Artikeln är ett pressmeddelande från Storebadge.