Stora varumärken tappar inte alls de yngre köparna

Flera rapporter på senare tid har tytt på att stora varumärken inte lyckas locka yngre köpare, utan att dessa går till mindre företag och är mer illojala. En stor Australiensisk undersökning visar dock på motsatsen.
Att yngre generationer är mer värderingsstyrda och bryr sig om miljö, samhällsfrågor och rättvisa är inte längre någon nyhet. Däremot menar flera studier att detta leder till ökad illojalitet och ett främjande av mindre bolag framför stora, globala varumärken. Men studien ”Are big brands dying?” av Ehrenberg-Bass institutet i Australien visar att den slutsatsen inte allt stämmer.
I sin meta-studie framkommer snarare att de fem största företagen i varje bransch snarare ökat sin försäljning snarare än minskad den senaste tiden. Detta trots konkurrens från mindre företag som profilerar sig som miljövänliga, exklusiva och mer kundfokuserade. Att yngre generationer skulle föredra dessa mindre bolag framför större finns det inget stöd för, utan snarare visar undersökningen att i 40 % av fallen så har de stora bolagen bättre försäljningsresultat bland personer under 25 än bland de över 25.
Däremot menar professor Magda Nenycz-Thiel, en av författarna till studien, att det finns en trend att förtag signalerar sina värderingar i syfte att locka konsumenter till sig. Men att detta skulle leda till att yngre avvisar stora varumärken finns det inga bevis för.
Frågan återstår dock varifrån de tidigare studierna fått underlag att dra sådana slutsatser. Nog för att det går bra för många företag som satsat på en mindre nischmarknad, men samtidigt finns det ett flertal företag som aldrig lyckas få den typen av genomslag utan snarare går i konkurs. En del av svaret kan finnas i det som professor Byron Sharp, en annan av författarna, observerat. Nämligen att det går att få mycket uppmärksamhet för den typen av påståenden, eftersom stora företag har många människor anställda, och om stora företag skulle minska sin omsättning skulle det kunna ha stor inverkan på många människor.
Professor Sharp menar att det däremot är farligt att göra den typen av ogrundade uttalanden, eftersom det kan leda till att företagen drar förhastade slutsatser och ogrundade affärsbeslut i syfte att möta ett hot som inte existerar. Det kan i sin tur leda till att de faktiskt börjar tappa marknadsandelar, och plötsligt har det blivit en självuppfyllande profetia.