Stora skillnader i vårt dagliga internetanvändande

Nordicom visar upp de första resultaten från rapporten Mediebarometer 2013. Siffrorna visar bland annat på att det genomsnittliga dagliga användandet av Internet, till skillnad från många andra massmedier, skiljer sig markant beroende på om du är högutbildad eller lågutbildad.

Ulrika Facht på Nordicom är projektledare för Mediebarometern.

Endast 48 % av befolkningen 9-79 år som är lågutbildade använder Internet en genomsnittlig dag, jämfört mot 85 % om du är högutbildad. Ser man till andra stora medieslag som TV, Radio och Dagstidningar är skillnaderna på användandet mycket mindre om än marginellt mellan dessa grupper. Skillnaderna borde inte bero på tillgången då vi vet att den är hög bland alla olika grupper.

Siffrorna hittar ni här Mediebarometer 2013