Stora skillnader mellan könen när det kommer till recensioner på nätet

BrightLocal har undersökt hur amerikanska konsumenter använder recensioner på nätet, och det framkommer bland annat att män och kvinnor har olika inställning och olika erfarenheter.

Rapporten visar att både män och kvinnor läser omdömen/recensioner regelbundet, men det är betydligt fler män som uppger att de alltid läser recensioner (37 procent) jämfört med kvinnor (15 procent). För företag som har män som största målgrupp löner det sig alltså att säkra bra recensioner.

Det framkommer också att majoriteten av respondenterna har blivit tillfrågade att lämna ett omdöme/recension om ett företag, men det visar sig vara stora skillnader mellan könen. Hela 44 procent av kvinnorna har aldrig blivit tillfrågade medan motsvarande siffra för männen är 25 procent.

Mer än hälften av alla män (54 procent) som blev tillfrågade att lämna en recension om ett företag gjorde det också, medan endast 37 procent av kvinnorna lämnade en recension.

Rapporten visar också att endast 20 procent av kvinnorna alltid läser företagets svar på recensionen, jämfört med 37 procent av männen.

När man har recensioner på nätet gäller det med andra ord att tänka till hur man kan optimera nyttan. För det handlar ju om att driva försäljning i slutändan.