Stora mediehus protesterar mot ny EU-datalag

Den nya dataskyddslagen GDPR är inte det enda som är på gång, även en ny lag för publicister har föreslagits, och nu går flera stora europeiska mediehus samman i ett officiellt brev till EU-kommissionen där förslaget kritiseras.
Förslaget till den nya lagen presenterades av EU-kommissionen i februari och har kommit att kallas Cookies-direktivet. Detta eftersom förslaget bland annat förändrar hur cookies hanteras, och det är detta som mediehusen nu vänder sig emot. Förslaget skulle nämligen ge ännu mer makt åt redan befintliga jättar såsom Google, Facebook, Apple och Microsoft.
Som det ser ut nu måste varje enskild sajt fråga besökarna om en cookie får placeras i deras dator. Men i det nya direktivet ska användaren kunna göra ett val i sin webbläsare som gäller alla cookies, och då blir det allt eller inget. Dock går det enligt förslaget att gå in och vitlista enskilda sajter, men sannolikheten för att den genomsnittlige användaren på eget bevåg kommer att göra det är mycket liten.
Läs även: Den enda checklista du behöver för att bli GDPR-redo
Detta har uppmärksammats av flera publicister, och nu har två dussin tidningar, däribland Finanical Times, Le Monde, Spiegel, Daily Mail, Les Echoes samt The Guardian gått ihop i och skrivit ett brev till EU-kommissionen för att be dem tänka om. De menar att risken är stor att många användare kommer att helt blockera cookies i sina webbläsare, något som kommer att slå hårt mot publicister som använder informationen för att kunna ge användarna mer riktad, och därmed relevant, reklam.
Men det större problemet är att det kommer att ge ännu mer makt till De Fyra Stora.
”Med tanke på att 90 procent av det digitala användandet i Europa äger rum i händerna på fyra företag: Google, Apple, Microsoft och Mozilla, kommer de nya reglerna att ytterligare förstärka den obalans som råder i makten mellan individuella publicister och globala nätjättar”, skriver publicisterna i brevet enligt tidningen The Guardian.
EU-kommissionen hoppas att de nya reglerna ska hinna träda i kraft före 2019, då kommissionens mandatperiod går ut. Men sannolikt kommer det att bli en segdragen kamp då bland annat IAB Europa anser att förslaget helt borde skrotas eftersom det är onödigt och föråldrat. Frågan är dessutom om inte mycket av det som EU-kommissionen ser som ett problem med cookies kommer att hanteras i GDPR, som träder i kraft om mindre än ett år.