Stor studie om hur elever använder internet

Ungdomar använder främst internet för att spela spel och titta på TV och video. När de blir äldre blir de även aktiva på sociala nätverk. De plattformar som växer i popularitet 2015 är Instagram och Youtube avslöjar en ny rapport från Internetstiftelsen i Sverige (IIS).

Rapporten ”Eleverna och internet 2015” är en fördjupning av undersökningen ”Svenskarna och internet 2015” (som ges ut senare i höst) och baserar sig på datainsamling som gjordes under första halvåret 2015.

Bakom rapporten står Internetstiftelsen i Sverige, IIS, en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av internet i Sverige. Rapporten är ett samarbete mellan två av IIS internetutvecklingsområden, Internet i skolan och Statistik och fakta.

> Här kan du ta del av denna rika rapport