Stor spam-liga stoppad på Facebook

Facebook meddelar att de nyligen stoppat en stor spam-liga som legat bakom bland annat fabricerade likes från fejkade konton.
Det var i helgen som Facebook meddelade att de lyckats stoppa en stor internationell spam-liga. Genom fejkade konton i bland annat Bangladesh, Indonesien, Saudiarabien och ett flertal andra länder har de bland annat skapat fejkade likes under sina härjningar på det sociala nätverket.
Den senaste tiden har Facebook börjat agera hårdare för att stoppa spam i nätverket, och att de nu stoppat ligan är en positiv följd av det intensifierade arbetet.
Fortfarande finns dock stor frustration kring vad Facebook tycker är okej jämfört med vad användarna tycker är okej. Många anmälningar av såväl våldsam som sexuell art går obemärkt Facebook förbi, medan mindre kontroversiella anmälningar leder till avstängningar och spärrade konton. I det avseendet saknas fortfarande den transparens som Facebook nu börjat visa upp på andra områden.
Men ett steg i taget, att slippa spam är fortfarande en viktig fråga i synnerhet för många marknadsförare som mäter annonsers framgång delvis genom likes och delningar. Fejkade likes kan då skapa en skev bild, samt skapa en sämre annonsmarknad för såväl marknadsförare som användare på sociala nätverk.