Stor framgång för NBCs satsning på Snapchat

För en månad sedan lanserade NBC sitt nyhetsprogram ”Stay Tuned” på Snapchat. Nu visar resultatet att de har över 29 miljoner unika följare, tre gånger så många som ser deras program på linjär TV. Men kommer framgången hålla i sig?
Att på så kort tid få så stor genomslagskraft i ett socialt nätverk som Snapchat är det inte många som klarar av. Men så har NBC också satsar rejält, deras program sänds två gånger om dagen på vardagar och en gång om dagen på helgerna. Programmen är korta, bara några minuter, och levererar 4-5 olika nyhetsinslag. Det är med andra ord anpassat för den typ av konsumtion som är vanlig på sociala medier, där uppmärksamhetsspannet är mycket kort, och nyheter behöver hållas korta och kärnfulla. NBC är även först med att ha en daglig show på Snapchat, något som kan ha bidragit till den snabba framgången.
Publiken på Snapchat är företrädelsevis ung, och NBC rapporterar att ca 60 % av följarna är under 25 år. För NBC betyder det att de lyckats fånga en publik som annars inte hade tittar på deras nyhetssändningar annat än något enstaka klipp på YouTube. Samtidigt innebär det att programformatet har möjlighet att sändas på andra plattformar också, även om konkurrensen om uppmärksamhet är hårdare på exempelvis YouTube.
Många bedömare ställer sig frågan om NBCs framgång kommer att hålla i sig. Unga idag är kända för att inte vara varumärkestrogna, och kan snabbt byta leverantör om någon annan anses vara bättre. Hittills indikerar siffrorna dock att 40 % av följarna ser minst tre program i veckan, så det verkar finnas ett stort intresse för att tillgodogöra sig nyheter även hos de yngre generationerna. De är däremot inte intresserade av att konsumera nyheter på samma sätt som äldre generationer, där kvällsnyheterna är en daglig ritual.
Trots att det bara gått en månad säger NBC i rapporten att de redan håller på att göra ändringar efter första månadens lärdomar och erfarenheter. De ser just nu över den grafiska profilen, håller på att byta logga samt utveckla formatet genom att även ha intervjuer och fältjournalister som deltar i sändningen. Det är möjligt att göra genom att sändningar på internet oftast ger mycket snabb feedback, och det är nödvändigt att snabbt kunna anpassa sig efter vad följarna vill ha.
Nu återstår bara att se om följarna kommer vara showen trogen, eller om det är en trend som snabbt blåser förbi. Det är ju heller inte osannolikt att andra nyhetskanaler blir inspirerade av framgången och att det inom kort kommer finnas ett stort utbud av nyheter även i våra sociala medier.