Stockholm lanserar egen toppdomän

Stockholms stad lanserade i slutet av 2019 en egen webbplattform med en egen toppdomän .stockholm.

Den här satsningen ska ersätta tidigare sajten stockholm.se.

Den nya multisajtlösningen är byggd på Episerver 11 och består i dagsläget av 30 olika webbplatser. Varje enskild webbplats är riktad mot ett specifikt behov med innehåll anpassat därefter – till exempel förskola.stockholm, äldreomsorg.stockholm eller motionera.stockholm. En ny databas, Hitta service, har integrerats i de olika sajterna, liksom dynamiska kartor med olika lager av information om allt från cykelpumpsstationer till evenemangsplatser i staden. Arbetet genomfördes med användartester, tidiga beta-versioner och stegvis lansering – allt för att kontinuerligt fånga in synpunkter och förbättra. Utvecklingen av varje webbplats har föregåtts av en djup analys av målgrupper, sökbeteende och besökarbeteende, förklarar MKSE.

Stockholms Stad köpte in egna toppdomänen .stockholm för omkring 1,4 Mkr, samt 400.000 kronor i årlig avgift under 2016.