Steve Jobs förutspådde Apples fall redan innan hans död

Steve Jobs var en klok man. Långt innan hans död förutspådde han Apples fall. Något som händer när försäljning och marknadsföring börjar styra ett företag som byggt sin framgång på produktinnovation.

När ett företag som byggt sin framgång på innovation slutar att fokusera på produkten och istället styrs av försäljning rasar företaget. Precis så som nu händer med Apple.