Statens järnvägar satsar på virtuell verklighet

SJ storsatsar på virtuell verklighet (VR).

Innan året är slut kommer över 2500 lokförare och tågvärdar ha använt VR när de tränar på olika moment som ska utföras på tågen. På sikt bidrar VR-utbildningar till ökad punktlighet, säkerhet och service.

Vad är virtuell verklighet (Virtual Reality)?

Virtual Reality – VR – betyder virtuell verklighet eller simulerad verklighet. VR handlar helt enkelt om att helt kliva in i en virtuell/simulerad värld som kan vara mer eller mindre verklighetstrogen. För att uppleva den virtuella världen används VR-glasögon. Som användare kan man uppleva olika saker och interagera med sin virtuella omgivning. De virtuella upplevelserna kan innefatta syn, hörsel och känsel. Ett användningsområde för VR inom SJ är utbildning, men möjliga tillämpningsområden finns även t.ex. inom fordonsdesign och utvärdering av kandidater till tjänster.

VR-stationer har installerats på 14 orter där SJ har personal stationerad. Här kommer tågvärdar och lokförare att öva på rutiner ombord utan att det finns riktiga tåg att öva på. De kan simulera säkerhetsprocesser och träna på olika scenarier på flertalet av SJs fordonstyper. VR ökar kvaliteten och effektiviteten i flera av SJs utbildningar, men är också ett steg i satsningen på att bli ett av Sveriges mest digitaliserade bolag.

VR är ett lyft för dem som jobbar ombord. Att de kan öva ofta och bli trygga med de moment som ska utföras på tågen gör arbetet ombord effektivare, vilket i förlängningen innebär ökad punktlighet, säkerhet och skapar utrymme för ännu bättre service ombord. Dessutom blir det både enklare och roligare att utbilda sig, säger Aron Wahlberg som är affärsutvecklare på SJ.