Startups är hot och digital förvandling ett måste

48 % av de globala företagen vet inte hur deras bransch kommer att se ut om tre år och hela 78 % av företagen betraktar digitala startups som hot. 73 % erkänner att den digitala omvandlingen kunde varit mer spridd inom företaget.

78 procent av företagen tror att digitala startups kommer att utgöra ett hot mot den egna organisationen, nu eller i framtiden. Det visar en ny undersökning som Vanson Bourne gjort på uppdrag av Dell Technologies där 4 000 företagsledare från 16 olika länder har tillfrågats. Nästan hälften (45 procent) av företagen är rädda för att bli föråldrade inom tre till fem år till följd av konkurrens från digitala startups.

Över hälften (52 procent) av företagsledarna har märkt av stora förändringar i sina branscher under de senaste tre åren till följd av ny digital teknik och allt fler saker som blir uppkopplade. 48 procent uppger att de inte vet hur deras bransch kommer att se ut om tre år. Och medan endast delar inom företagen tänker och agerar digitalt så uppger majoriteten av respondenterna (73 procent) att en digital omvandling skulle kunna spridas bredare inom organisationen.

Undersökningen visar vidare att sex av tio företag är oförmögna att möta sina kunders viktigaste krav. Dessa inkluderar bättre säkerhet, snabbare tillgång till tjänster och information dygnet runt. Nästan två tredjedelar (64 procent) erkänner att de inte agerar på viktig information i realtid.

Dell Technologies Digital transformation Index kompletterar undersökningen och betygsätter företagen baserat på respondenternas upplevda arbete om deras företags digitala omvandling. Jämförelsen visar att endast fem procent av företagen har tagit steget in i gruppen ”digitala ledare”. Nästan hälften släpar efter.

1.Digitala Ledare: 5% – digital omvandling, i dess olika former, finns i verksamhetens DNA
2.Digitala Adopters: 14% – har en mogen digital plan, investeringar och innovationer är på plats
3.Digitala Evaluators: 34% – går försiktigt och gradvis igenom en digital omvandling, planerar och investerar för framtiden
4.Digitala Followers: 32% – mycket få digitala investeringar; börjar försiktigt planera för framtiden
5.Digitala Laggards: 15% – har inte en digital plan och har begränsade initiativ och investeringar på plats

Rapporten bygger på en oberoende undersökning genomförd av Vanson Bourne på uppdrag av Dell Technologies, där 4 000 företagsledare tillfrågats från mellanstora till stora företag, från 16 länder och från 12 olika branscher.