Stark tillväxt i Norden bidrog till rekordår för Unit4

Affärssystemleverantören Unit4 redovisar starka finansiella resultat för fjärde kvartalet av sitt räkenskapsår. Stark tillväxt på företagets nordiska marknaderna anges som en viktig orsak till framgången.

Under det senaste året har företaget genomgått en betydande förändring efter utnämningen av Mike Ettling till verkställande direktör i april 2019. Nu rapporterar man starka finansiella resultat för fjärde kvartalet i sitt senaste räkenskapsår.

Det fjärde kvartalet 2019 var ett rekordkvartal för Unit4 med tillväxt på företagets kärnmarknader. Unit4 såg den starkaste ordertillväxten inom den globala tjänstesektorn. En betydande tillväxt skedde på den nordamerikanska marknaden, samt på de nordiska marknaderna. Bland annat ökade intäkterna från prenumerationer med 25 procent under 2019. De totala intäkterna ökade med fem procent till 412,8 miljoner dollar (372.2 miljoner euro), närmare fyra miljarder kronor.

– Det är glädjande siffror att läsa, inte minst för oss i Norden som har haft ett mycket bra kvartal. Vi ser ett ökat intresse för effektiva affärssystem inom i princip alla våra affärsområden och inte minst intresse för våra molnbaserade tjänster, säger Katarina Gunnarsson, VD för Unit4 Sverige.