Stark ställning för Netflix i Norden

Att titta på TV över internet, s k webb-TV, växer så det knakar i hela Norden. Fler än 6 miljoner nordbor använder någon webb-TV-tjänst dagligen och allt fler använder betal-tjänster – framförallt Netflix.

Den nordiska webb-TV-marknaden drivs idag både av traditionella TV-aktörer och andra aktörer såsom tidningshus och internationella onlineaktörer. Allra högst daglig räckvidd har Youtube men med attraktiv egenproduktion och starka finanser har Netflix på kort tid etablerat sig och är idag lika starkt som public service-playtjänster i alla nordiska länder, utom Finland.

ingrid_salomonsson
Ingrid Salomonsson, Mediavision

– Det är ett stort skifte inom TV-industrin som pågår just nu, med ökad kamp om tittaren. Netflix entré 2012 innebär att lokala nordiska aktörer upplever ökad konkurrens. Idag är det dagliga tittandet på Netflix lika stort som tittandet på de nationella public servicebolagens Play-kanaler. För de lokala TV-bolagen blir det allt viktigare att profilera sig och stå ut i mängden, säger Ingrid Salomonsson, senioranalytiker på Mediavision.

lena_glaser_svt
Lena Glaser, SVT

– Konkurrens är bra, och det är spännande nu när ett antal nya aktörer uppfyller ett behov på webb-tv-marknaden. Där har Netflix tagit en tydlig position. De är en kombination av vad folk tycker om, med en lättanvänd teknisk tjänst, ett brett utbud och en stor valfrihet, säger Lena Glaser, chef för det digitala utbudet på SVT, till Dagens Media.

Mediavision beräknar att den nordiska marknaden för betalda TV-tjänster över internet omsätter närmare 300 miljoner euro 2014.