Stärk ditt emotionella immunförsvar för att slippa bli smittad med stress

En publicerad studie visar att vi blir stressade av att se andra utsättas för stress. Deltagarna i studien fick titta på när antingen en närstående eller en främling blev stressade, och 26% av deltagarna fick ökade nivåer av stresshormonet kortisol bara av att titta på. Om det var en närstående blev stressen mer påtaglig, men även främlingars stress påverkade deltagarna. Effekterna av detta kan förklara varför vissa arbetsplatser ständigt känns som att de är på gränsen till ett nervöst sammanbrott.

Vi är programmerade att uppfatta hot och stämningar hos personer i vår närhet, och om en person i gruppen är stressad så kan det aktivera vår ”kämpa-fly” respons, med andra ord stress. När vi idag upplever stress så är det inget vi kan fly ifrån, och inte heller bekämpa. Stressen finns därför kvar och kan på lång sikt leda till utbrändhet och även permanenta hjärnskador. Att dagligen uppleva en stressad arbetsmiljö är därför inget vi bör eftersträva.

Du har säkert varit på en arbetsplats där det känns som att alla medarbetare ständigt går runt med en stressad blick. Det är alltid för mycket att göra och det känns som att det bara är en tidsfråga innan hela avdelningen kollektivt bryter ihop. Den här nya studien skulle kunna förklara hur sådana situationer uppstår. Om vi blir smittade av stress, på samma sätt som en gäspning eller ett leende smittar, så kan det leda till en stressnivå som successivt ökar, och aldrig avtar.

För att skydda oss mot de negativa effekterna av omgivningens stress behöver vi därför stärka vårt emotionella immunförsvar menar forskarna bakom studien.

Skapa en stark självkänsla. Genom att veta vad du är bra på, och vad du är mindre bra på, får du en tryggare bas att utgå ifrån. Om du vet vad du klarar av och vad du behöver hjälp med behöver du inte känna stress i varje situation. Du kan då lättare stå emot när andra i din omgivning är stressade, och fokusera på det du har att göra istället.

Möt andra med ett leende. Liksom stress smittar, så kan ett leende smitta. Och om vi ler så kan vi lura hjärnan att vi är glada och mår bra. Möt dina kollegor med ett leende och inled konversationen med att prata om saker som är upplyftande och positiva. Då sänker du stressnivån och kan sedan lyfta det som är svårt eller jobbigt utan att paniken kryper fram.

Var tacksam. Om du börjar dagen med att tänka på saker du är tacksam över härdar du dig själv mot stress. För att ytterligare stärka på detta kan du berätta för någon att du är tacksam för något de gjort eller hur de inspirerat dig.

Bryt stressen. När du blir stressad kan du göra en kortare fysisk aktivitet (ta en promenad etc.) eller meditera en stund, båda dessa metoder sänker nämligen kortisolnivåerna och gör dig mindre stressad.

Ändra din reaktion. När vi möter andra som är stressade och negativa kan vi irritera oss på dem. Det bygger i sin tur på vår egen stressreaktion. Försök istället att känna medkänsla med den som är stressad, och hjälp dem att bli mer positiva. På så sätt behöver inte andras stress ge dig en negativ känsla, utan du fylls istället med positiva tankar och känslor.

Läs även: 5 saker som kan få dig att känna mindre stress på arbetsplatsen

Vi vet sedan länge att vi kan träna upp vår förmåga att hantera stressiga situationer. Med dessa fem tips kanske du kan vara den som bidrar till en mindre stressig arbetssituation för både dig och dina kollegor.